26.01.2015 - Spotkanie z przedstawicielami Komisji Rady Europy

Dyrektor Biura Polonii w Niemczech, Aleksander Zając, spotkał się 26 stycznia 2015 roku w towarzystwie delegacji polonijnej, złożonej z przedstawicieli Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związku Polaków w Niemczech z przedstawicielami Komisji Rady Europy, monitorującej przestrzeganie Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych. Komisja pod przewodnictwem dr Grigora Badiryan’a zapoznała się z sytuacją Polonii w Niemczech. Delegacja polonijna wręczyła komisji materiały do raportu o tym, czy strona niemiecka wywiązuje się z postanowień Konwencji.

--------------------------------------------------------------------------

Fundacja im. Roberta Boscha zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na Nagrodę im. Karla Dedeciusa dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej.

Nagroda nosząca imię nestora niemieckich tłumaczy literatury polskiej oraz zasłużonego pośrednika między Polską a Niemcami zostanie przyznana 12 czerwca 2015 r. w Darmstadt. Laureaci – tłumacz polski i tłumacz niemiecki – zostaną wyróżnieni za wybitne osiągnięcia translatorskie, a tym samym za pracę na rzecz porozumienia między Polakami i Niemcami. Laureatów nagrody (każda w wysokości 10 tys. euro) proponuje niezależna polsko-niemiecka kapituła pod honorowym patronatem Karla Dedeciusa. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w marcu 2015 r. Funkcję sekretariatu nagrody pełni Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. Po raz pierwszy współorganizatorem konkursu jest fundacja „Archiwum Literackie Karla Dedeciusa” na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Kandydaci do Nagrody im. Karla Dedeciusa mogą być zgłaszani przez wydawnictwa, autorów, przedstawicieli z branży i z grona zainteresowanej publiczności. Możliwe są również własne zgłoszenia tłumaczy.

Zgłoszenia powinny zawierać:
krótki życiorys;
wykaz publikacji;
wybrane fragmenty dorobku translatorskiego (ok. 20 stron tłumaczenia i oryginału).

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 31 grudnia 2014 r.

Adres do korespondencji:

Deutsches Polen-Institut
Karl-Dedecius-Preis
Mathildenhöhweg 2

D-64287 Darmstadt
Niemcy


Zgłoszenia można wysłać też elektronicznie na adres: kaluza@dpi-da.de

Fundacja Roberta Boscha wyróżnia od 1981 roku wybitne osiągnięcia polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej (do laureatów nagrody należą m.in. Sławomir Błaut, Jacek St. Buras, Andrzej Kopacki). W latach 1993-2000 Fundacja przyznawała również nagrodę promocyjną dla młodych tłumaczy. Ufundowana w roku 2003 Nagroda im. Karla Dedeciusa, uwzględnia osiągnięcia zarówno polskich jak i niemieckich tłumaczy.

Więcej informacji na stronie: www.karl-dedecius-preis.de

Kontakt:
Dr. Andrzej Kaluza
Deutsches Polen-Institut
Mathildenhöhweg 2

D-64287 Darmstadt
Tel. 0049-6151-498513
Fax: 0049-6151-498510,

e-Mail: kaluza@dpi-da.de www.deutsches-polen-institut.de

--------------------------------------------------------------------------

08.05.2014, Stuttgart

W dniu 08.05.2014 przewodniczący Krajowego Związku Organizacji Polskich
w Badenii-Wirtembergii Pan Tadeusz Rogala spotkał się z Panią Bilkay Öney
minister ds. integracji landu Badenii-Wirtembergii.
Celem spotkanie było zapoznanie się z sytuacją grupy polskiej.


Am 08.05.2014 hat der Vorsitzender des Landesverbandes der Polnischen Organisationen in Baden-Württemberg Herr Tadeusz Rogala mit
der Ministerin für Integration in Baden-Württemberg Frau Bilkay Öney
getroffen. Das Treffen war ein Informationsaustausch über die Situation
der Polen in Baden-Württemberg.

--------------------------------------------------------------------------