Organizacje polskie w Badenii-Wirtembergii

Polnischen Kulturverein in Baden-Würtemberg e.V.
Polskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Badenii-Wirtembergii T.z.
www.pssk.de

-------------------------------------------------------------------------------------
Polnischer Kulturverein bei der Polnischen Katholischen Gemeinde
in Ludwigsburg e.V.
Polskie Stowarzyszenie Kulturalne przy Polskiej Parafii Katolickiej
w Ludwigsburgu T.z.
Polska Szkoła w Heilbronn
www.pkv-ludwigsburg.de

-------------------------------------------------------------------------------------
Polnischer Kulturverein Schwarzwald-Baar-Heuberg e.V. in Rottweil
Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Schwarzwald-Baar-Heuberg w Rottweil
www.pkv-sbh.de

-------------------------------------------------------------------------------------
Landesverband Baden-Würtemberg der Polnischen Ingenieure und Techniker
in Deutschland e.V.
Zrzeszenie Landowe Baden-Würtemberg Polskich Inżynierów i Techników
w Niemczech, T. z.
www.polonia-gospodarka.com

-------------------------------------------------------------------------------------
Forum Polnischer Kultur e.V
Forum Kultury Polskiej T.z.
www.polonia-karlsruhe.de

-------------------------------------------------------------------------------------
Verein für polnische Kultur und Bildung e.V.
Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe z.T.
www.wawel-ev.de

-------------------------------------------------------------------------------------
Polska Misja Katolicka w Mannheim
Polskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe T.z.
Polnische Schul- und Kulturgesellschaft e.V
www.pmk-mannheim.eu

-------------------------------------------------------------------------------------
Polnische Katholische Gemeinde in Ludwigsburg
Polska Parafia Katolicka w Ludwigsburgu
www.ppk-ludwigsburg.de/

-------------------------------------------------------------------------------------
Polnische Katholische Gemeinde in Stuttgart
Polska Parafia Katolicka w Stuttgarcie
www.pmk-stuttgart.org

--------------------------------------------------------------------------------
Polnische Katholische Gemeinde in Schwäbisch-Gmünd
Polska Parafia Katolicka w Schwäbisch-Gmünd
www.polska-parafia-schwaebischgmuend.de

--------------------------------------------------------------------------------
Polska Misja Katolicka Freiburg
www.pmk-freiburg.de

---------------------------------------------------------------------------
Polska Parafia Matki Bożej Różańcowej w Rottweil
www.parafia-rottweil.de

---------------------------------------------------------------------------
GENERALKONSULAT DER REPUBLIK POLEN IN MÜNCHEN
Generalny Konsulat RP w Monachium
www.monachium.msz.gov.pl

---------------------------------------------------------------------------
Polska szkoła w Remseck - Aldingen (Stuttgart-Ludwigsburg)
www.szkolaremseck.de

---------------------------------------------------------------------------
Polska Misja Katolicka w Karlsruhe
Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy PMK Karlsruhe
www.pmk-karlsruhe.de

---------------------------------------------------------------------------
Deutsch-Polnische Gesellschaft, Landesverband Baden-Württemberg e.V.
Towarzystwo Niemiecko-Polskie, Związek Landowy Badenia-Wirtemberia T.z.
www.dpg-bw.de

---------------------------------------------------------------------------
Treffpunkt Polen e.V (Stuttgart)Organizacje polonijne ogolnoniemieckie


Konwent Organiazacji Polskich w Niemczech
www.konwent.de

---------------------------------------------------------------------------

Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego
w Niemczech e.V.
www.chrzescijanskie-centrum.de/

---------------------------------------------------------------------------
Zrzeszenie Federalne – Polska Rada w Niemczech T. z.
www.prwn.deInne organizacje

Wspolnota Polska
www.wspolnotapolska.org.pl/

---------------------------------------------------------------------------
Chrzescjanski Osrodek Haus Concordia
www.haus-concordia.com

---------------------------------------------------------------------------
Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie - Carlsberg
www.oaza.de